Namens het hele team van de Nieuwe Nes:

Prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2020!

Nieuwe Nes op Facebook